Velona mba hanao inona ianao?

Famelabelarankevitra nokarakarain'ny Komitin'ny Farimbona izay namoaboasan'ny raiamandreny Mpitandrina ny lohahevitra hoe: velona mba hanao inona ianao ny Alahady fahadimy tamin'ny Aprily 2008 lasa teo.

Velona mba hanao inona ianao

Izany lohahevitra izany no nentin’ny komitin’ny farimbona ho an’ny tanora sy ny fiangonana tamin’ny alahady fahadimin’ ny volana Aprily 2018 teo. Ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola no nitondra ny fampianarana avy amin’ny Salamo 127, ny Romana 1 : 26-27 ary ny Jaona 3 : 1-8 tamin’izany.

Nasongadiny tao anatin’ity lohahevitra ity ny tsara ho fantatry ny ray aman-dreny sy ireo ho ray aman-dreny atsy ho atsy mahakasika ny famantarana ny tena, hoe: iza ianao? Oviana no nihoana tamin’ny Tompo? Hanao inona?

Nazavainy tamin’izany ny amin’ny fahaterahana, ny fiterahana izay samy misy andraikitry fenon’ ny ray aman-dreny mba ho olona feno no ateraky ny mpivady fa indrindra ny mangataka amin’ny Tompo ny mba hiaonan’ny zanany amin’ i Jesoa, hateraky ny Fanahy.

Ny vina amin’izay hatao dia resahina ary apetraka amin’ny Tompo aloha ny drafitra ary afaka mifampilaza amin’ny samy kristiana koa satria famelomana ny fanahin’ny fifampitsinjovana sy fijorona vavolombelona izany.

Niavaka ny fotoana satria nisy ny fizarana vatsim-panahy ho an’ny tsirairay avy nanatrika ary fizarana mofomamy ho an’izany nanana tsingerin-taona io andro io ary izay nanana ny andin-tSoratra Masina.

voatonona teny aloha.

Ny mpihiran’ny farimbona zokiny sy ny amperin’asa no nanafana ny fotoana ary vorilanona ireo beazina eo anivon’ny farimbona.

Mbola hitohy ny fampianarana amin’ny faha-13 mey amin’ny lohahevitra hoe: “fiainam-piankohonana Kristiana”.

Date
29/04/2018
Ekipa fafana
Sary: solofotiana Siteweb