SAFIF ANKADIFOTSY

SAMPANA FIFOHAZANA Ankadifotsy TOBY FAMPIRAISANA Ambohijanaka Ilafy

Talata 11 Aprily 2023: Nandray anjara tamin'ny * Fanompoam-pivavahana ho FITOKANANA ZAVA-BITA:

-Trano " KANANA" - Tamboho sy Famantarana" ZIONA"

- Trano Fandrahoana"LAZAROSY" - Trano fivoahana sy fidiovana " SILOAMA" - Fanasàn-tongotra"FIALOFAN'I SOLOMONA" - Fanamafisam-peo " ANJOMARA" - Mpanome herinaratra avy amin'ny masoandro

*Sakafo AGAPE

* Fanasan-tongotra

* Alim- bavaka ny Alarobia 12 Aprily 2023:

* Fanompoam-pivavahana fankalazana ny isan-kerintaonan'ny Toby

Nanangona Harilalaina À.

Date
13/04/2023