Nifarana ny fankalazana ny faha-150 taonan'ny FJKM ANKADIFOTSY.

Nifarana ny fanamarihan'ny FJKM ANKADIFOTSY ny faha-150 taonany. 

Ny sabotsy 23 sy ny alahady 24 Febroary 2019 ny na maraina ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fahatelon'ny FJKM ANKADIFOTSY . 

Ny Sabotsy nisarahana tamin'ny SPIA sy Ireo solotenan' ny foibe FJKM. Ny prezida synodaly Rabetokotany Miharilaza Mpitandrina no nitory ny tenon'Andriamanitra. Tamin'izany koa no nitokanana ireo asa vita: biraon' ny Mpitandrina, tamboho, tafo manodidina, toeram-pidiovana, takelabato fahatsiarovana ary naseho fa vita ny asa fanorenana fiangonana any Berenty Izay niarahana niasa tamin'ny Mpitandrina sy ny FJKM Ankazoabo. Nifarana tamin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. 

Ny Alahady kosa dia ny filohan 'ny FJKM no nitondra ny tenin' Andriamanitra avy ao amin'ny Salamo 122.9 fanevan'ny fankalazana "noho ny amin'ny tranon' I Jehovah Andriamanitsika dia hitady Izay haha tsara anao aho". Tiavo marina ny tranon'Andriamanitra hoy izy ary miorena marina amin'ny finoana an' Andriamanitra. Amin'ny Maha taombaovaon' ny fiangonana azy dia nisy ny fiarahabana sy fanolorana solom-bodiakoho ho an' ny Raiamandreny rehetra ary vorona hoan' ny Raiamandreny filohan'ny FJKM. Nankasitraha tamin'izany koa Ireo komity faha-150 taona 70 mianadahy ary Ireo komitin'ny fanorenana Berenty 14 mianadahy. Nofaranana tamin'ny fiarahan' ny fiangonana  nisakafo ny fotoana.

Fifiav  

Date
28/02/2019