Herinandron'ny Fianakaviana 2024

Herinandron'ny fianakaviana
12-16 Febroary 2024 @ 6 ora hariva eto amin'ny FJKM Ankadifotsy

 

"Fianakaviana mitandrina ny didin'Andriamanitra"

 

 •  Alatsinainy 12/02/24
  "Zanaka manoa ray amandreny"
  Oha 3:18, Jao 5:19-23, I Jao 3:18-24
  Ny Mpitandrina Randrianalidera Radonirina Robin FJKM Ambohidrabiby

 

 • Talata 13/02/24
  "Ray amandreny mahay manabe sy miandraikitra ny zanany"
  Jos 24:1415, Mat 6:1-4, Kol 3:16-21
  Ny Mpitandrina Randrianandraina Marka Fety FJKM Ambondrona Firaisana

 

 • Alarobia 14/02/24
  "Didy ho an'ny mpivady: Fahasoava'ny fahamasinanpitondran-tena sy ny lozan'ny fijangajangana"
  Oha 18:2024, Mat 19:1-12, I Tes 4:1-8
  Ny Mpitandrina Ravaloson FJKM Ankadifotsy

 

 • Alakamisy 15/02/24
  "Fiainampanambadiana mihavao"
  Eze 11:1721, Mat 5:27-32, I Jao 2: 12-17
  Ny Mpitandrina Rabetokotany Miarilaza Andriamialy Prezida synodaly SPIA

 

 •  Zoma 16/02/24
  "Ray amandreny miahy tsara ny ankohonany"
  Gen 7:15, Mat 18:10-14, III Jao 1-4
  Ny Mpitandrina Arijaona Rakotondramanana Filoha SAFIF foibe

HF 2024

Date
12/02/2024