Herinandro sambatra 2018 Rantsana Fanantenana

NOELY MANGA no niarahana nidera sy nifaly  tamin’ny Rantsana Fanantenana FJKM Ankadifotsy ny Alatsinainy 17 Desambra 2018 teo nanomboka tamin’ny 6 ora hariva ny fotoana.  

Nasehon’izy ireo tamin’ny alalan’ny hira, dihy, tsianjery, tantara antsehatra, tononkalo ary fitendrena zava-maneno izany.

 Noelim-pifaliana tokoa satria faly sy ravo avokoa  ny olona rehetra tonga nanotrona azy ireo izay samy nanome ampifaliana sy ampitiavana ny Talenta nananany sy nomen’Andriamanitra azy.

Mitohy hatrany ny fiderana sy fankalazana ny herinandro Sambatra eto amin’ny Fitandremana Ankadifotsy toy izao ny fandaharana manaraka amin’izany :

 • 20 Desambra 2018 : Sampati
 • 21 Desambra 2018 : Mpihira zokiny
 • 23 Desambra 2018 : Stk Hay Kanto
 • 24 Desambra 2018:  Mpihiran'ny fatimbona

Manomboka  amin’ny 6 ora hariva ny fotoana ary  ny toerana dia FJKM Ankadifotsy

 • Ny 25 Desambra 2018 : Sekoly alahady ka hiantomboka amin'ny 3 ora tolakandro.
Raki-tsary

Noely Manga herinandro sambatra 2018 Rantsana Fanantenana

 • Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
  Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
  Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
 • 10000 reasons
  10000 reasons
  10000 reasons
 • Dihy mirindra ilay Nazareta
  Dihy mirindra ilay Nazareta
  Dihy mirindra ilay Nazareta
 • Endrey izany hafaliana
  Endrey izany hafaliana
  Endrey izany hafaliana
 • Fa na mino ianao na tsy Mino
  Fa na mino ianao na tsy Mino
  Fa na mino ianao na tsy Mino
 • Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
  Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
  Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
 • Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
  Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
  Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
 • Noely
  Noely
  Noely
 • mitendry lokanga
  mitendry lokanga
  mitendry lokanga
 • tsianjery
  tsianjery
  tsianjery
 • injao manakoako
  injao manakoako
  injao manakoako
 • Dihy mirindra Who am I ?
  Dihy mirindra Who am I ?
  Dihy mirindra Who am I ?
 • Lanjan'ny asa tsara atao tantara
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara
 • Fifalian'ny olom-boavonjy
  Fifalian'ny olom-boavonjy
  Fifalian'ny olom-boavonjy
 • Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
 • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
 • Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
  Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
  Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
 • Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
  Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
  Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
 • Avelao ny zaza hanatona Ahy
  Avelao ny zaza hanatona Ahy
  Avelao ny zaza hanatona Ahy
 • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
 • Tapitra hatreto hira famaranana
  Tapitra hatreto hira famaranana
  Tapitra hatreto hira famaranana
Date
18/12/2018