Herin'andro masina 2023

Alahady 2 Aprily 2023 : alahadin 'ny sampandrofia

 

Zefania 3: 14-20

Lioka 19: 29-44

Apokalypsy 7: 9-12

Mpitarika: RAVALOSON Mpitandrina

FJKM ANKADIFOTSY

 

Alatsinainy 3 Aprily 2023

 

Ezekiela 23: 36-42

Lioka 19: 45-48

Hebreo 3: 1-6

Mpitarika RAJAONARISON Rado Fanomezantsoa, Mpitandrina

FJKM MANJAKARAY

 

Talata 4 Aprily 2023

 

Salamo 118: 19-23

Lioka 20: 1-18

Asan'ny Apostoly 4: 1-12

Mpitarika: RALISON Gilbert, Mpitandrina.

FJKM ANTANIMENA ANDREFANA

 

Alarobia 5 Aprily 2023

 

Salamo 55: 1-14

Lioka 22: 1-6

Asan'ny Apostoly 7: 44-50

Mpitarika: Dr.RAKOTONINDRAINY Jaona, Mpitandrina, sekretera Jeneralin' ny FJKM.

 

Alakamisy Masina 6 Aprily 2023

 

Salamo 41: 4-13

Lioka 22: 47-53

II Petera 3: 11-16

Mpitarika: RAVALOSON Mpitandrina

FJKM ANKADIFOTSY

 

Zoma 7 Aprily 2023

 

Daniela 9: 24-27

Lioka 23: 39-49

Romana 5: 6-11

Mpitarika: RASOLONIRINAROJAONA Davida, Mpitandrina.

FJKM ANJANAHARY MARTIORA

 

Alahady 9 Aprily 2023 PASKA

 

Hosea 6: 1-13

Lioka 24:1-12

Filipiana 3:1-11

Mpitarika: RAVALOSON Mpitandrina

FJKM ANKADIFOTSY

Date
02/04/2023