Fetin’ny taona nahavelomana

Fetin’ny taona nahavelomana

Hetsika fanaon’ny FARIMBONA isan-taona isaky ny alahady fahadimy ny “fetin’ny taona nahavelomana”. Natao teto amin’ny FJKM Ankadifotsy izy ity ny alahady 31 Martsa teo. Tonga maro ny fiangonana indrindra ireo tanora.

Ny Ezekiela 6:9-12 ary ny I Korintiana 7: 24-28 no vakiteny tamin’izany. Tsinjo 3 araka ny fanazavan’ny Mpitandrina azy no zava-dehibe ho enti-miaina:

Tsinjo 1-ny toerana eo akaikin’ny Tompo.

Ataovy azo antoka tsara fa manana ny Tompo ianao ary Koa manana ny fiainana mandrakizay.

Tsinjo 2-Aza avela hisy na iza na iza hampiala anao tsy ho eo akaikin’ny Tompo. Mety hisy V 3 Izay hanelingelina anao dia ny vola, ny Voninahitra, ary ny vehivavy.

Tsinjo - 3 ny asa ivelomana, hiatrehana fiainana.

Nofaranana tamin’ny fizarana soratra Masina ho an’ny mpanatrika ny fotoana. Teo koa ny nizarana mofomamy ho an’ny nanaona tsingerin-taona io andro io. Mbola hitohy ny hetsika ho an’ny tanora amin’ny alahady fahadimy amin’ny Jona izao hoy ny Raiamandreny Mpitandrina.

FifiAV

Date
01/04/2019