Fankalazana an'Andriamanitra noho ny Faha 150 taona FJKM Ankadifotsy

Ho fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha-150 taonan'ny FJKM Ankadifotsy :
Ny Sabotsy 23 Febroary 2019 fanompoam-pivavahana hiantomboka amin' ny 9:30 hitokanana ny tsangambato hiarahana amin' ny Synodam-paritany Iarivo avaradrano SP. 19.
Ny Alahady 24 Febroary 2019 fanompoam-pivavahana tokana hiantomboka amin' ny 8 ora hiarahana amin'ny foibe FJKM, hanolorana ny asa vita ho an'ny fiangonana.
Hisy ny fampitana feo mivantana izany eto amin'ny siteweb ary live facebook ao amin'ny Facebook tsika FJKM Ankadifotsy.
Ho an' Andriamanitra hatrany ny Voninahitra!

Date
20/02/2019