Famaranana ny Jobily faha-50 taonan'ny FJKM sady faha-200 taona nidiran´ny LMS teto Madagasikara

Velakevitra, fitokanana ny tsangambato ary fanompoam-pivavahana tetsy Mahamasina no namaranana tamin´ny fomba ofisialy ny fankalazana an´Andriamanitra noho ny jobily roa sosona.

Famaranana ny jobily 2 soson´ny FJKM

"Ny kristiana Protestanta manoloana ny fiainam-pirenena"

Velakevitra nampitondraina ny lohateny hoe: "Ny kristiana Protestanta manoloana ny fiainam-pirenena"no nanokafana ny lanonam-pamaranana ny Jobily fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha-50 taonan’ ny FJKM sy ny faha-200 Taona nidiran’ ny LMS teto Madagasikara.

Notanterahina tetsy amin´ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ny zoma faha-19 Oktobra 2018 lasa teo izany. Mpitandrina telo no nifandimby nitondra fanazavana sy fampianarana nandritra izany. Ny Mpitandrina RAVALINOMENJANAHARY Lala Emmanuel avy ao amin´ny FJKM Faravohitra no nitarika ny lohahevitra tamin´ny lafiny teolojia pratika sy dogmatika, ny Mpitandrina Andriamasinoro Fidimalala kosa avy ao amin´ny FJKM Avaratr’ Andohalo no nitarika ny lafiny Biblika ny lohahevitra ary ny Mpitandrina Rakotonavalona Maholy kosa avy ao amin´ny FJKM Ambohitantely no nanazava ny lafiny ara-tantara.

fitokanana ny tsangambato

Ny Sabotsy 21 octobre 2018 dia teny Ivato tao amin'ny toeram-mpanomana Mpitandrina no natao ny fanompoam-pivavahana izay notarihin' Andriamatoa MARINASY Mpitandrina ary ny nitondra ny hafatra dia Andriamatoa Lala RASENDRAHASINA Mpitandrina ka tamin'izany no nilazany fa Jesoa Kristy no hery ho an'ny mino izay nalaina avy amin´ny 2 Timoty 1: 8.

Taorian´izany ny nitokanana ilay trano mirefy 50 m x 12 m, misy rihina 3 ary mahazaka mpianatra mpitandrina eo amin'ny 250 eo. Nitohy tamin´ny fandraisam-pitenenana isankarazany nataon´ireo vahiny, ny filohan´ny faha-50 taona ary ny filohan´ny FJKM

-Miorena tsara

-mitondrà tena tsara

-Manaova asa tsara

-Mifankatiava tsara

-Mitoria tsara

famaranana ny fankalazana tamin´ny fomba ofisialy

Ny Mpitandrina, Charles Rakotoniriana  kosa indray no nitatika ny fanompoam-pivavahanany alahady 21 Oktobra 2018 ary ny filohan´ny FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina no nitondra ny tenin´Adriamanitra ka nanomezany ny fanalahidy 5 ho an´izay te-hijoro amin´ny finoana.

Taorian´ireo fandraisam-pitenenana maro samihafa dia nisy ny fandefasana voromahailàla nataon´ny filohan´ny komitin-jobily ho mariky ny fiadànana sy ny fihavanana.

Fotoana nizarana  mari-pankasitrahana ho an´ny mpifaninana tamin´ny logo sy ny hira fanenva koa tamin´ ío, ho an´ireo raiamamdreny FJKM, ary ireo komitin´ny jobily. Nifarana tamin´ny asa sy fampaherezana ary fiaraha-makasary ny fotoana mba ho fahatsiarovana.

Raki-tsary

Sary famaranana ny faha 50 taonan'ny FJKM sady Faha 200 taona nidiran'ny LMS teto Madagasikara

 • Antoko mpihira mitambatra nanafana ny fotoana teny Mahamasina
  Antoko mpihira mitambatra nanafana ny fotoana teny Mahamasina
  Antoko mpihira mitambatra nanafana ny fotoana teny Mahamasina
 • Filohan'ny fjkm teny Mahamasina
  Filohan'ny fjkm teny Mahamasina
  Filohan'ny fjkm teny Mahamasina
 • Filohan'ny fjkm
  Filohan'ny fjkm
  Filohan'ny fjkm
 • Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
  Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
  Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
 • Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
  Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
  Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
 • Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Pasitera teny mahamasina
  Pasitera teny mahamasina
  Pasitera teny mahamasina
 • Pasitera teny mahamasina
  Pasitera teny mahamasina
  Pasitera teny mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
 • Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
  Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
Date
19/10/2018