Asa fanompoana

Diakona 150 no nofidiana.

Indreto ireo Diakona 75 lahy, 75 vavy voafidy ny 22 septambra 2019 teo, hanompo eto anivon'ny FJKM Ankadifotsy ny taom-panompoana 2020-2023.

Hiofana izy ireo ary hotokanana amin'ny Volana Janoary 2020.

 

Lahy :

ANDRIAMAHATANANIRIA    Honorus Arthur
ANDRIAMAHAZONORO HARIMANANA    Joelina Rajhonson
ANDRIAMAMONJIARISON    Roger
ANDRIAMANANTENA    Oliva Naivonirinarinelina
ANDRIAMANIVO    Andriamiadana Dadà Harison
ANDRIAMBOLOLONA    Hajanirina Fredy
ANDRIAMIARIMBOLA    Hasina Olivier
ANDRIANATOANDRO    Rija Fanomezana
ANDRIANOME RANAIVO    Kiady Nirina
ANDRIANORO    Haingo Nantenaina
ANDRIARIMINO    Eugene Anthony
ANDRIANASOLO HAJA    Rene
NY ANDRY    Andriamavo
RABEDAORO    Fidy Alain Parfait
RABEMANANJARA    Tovohery
RABEONY    Hasimbolamena Rakotosalama
RADERASON    Andriatiana Hery
RAJAONARISON    Mihamina Niriana
RAJAONSON    Henintsoa Michaël
RAJEMIARIMIRAHO    Lazaniaina
RAJEMISON    Andrianaivo Jaona
RAKOTOARIMALALA    Andriniaina Tahina
RAKOTOARIVONY    Andrianarivony
RAKOTO    Andriamanaja
RAKOTOBE    Diary Mampianina
RAKOTOHARIFETRA    Riana Henintsoa
RAKOTONAVAHY    Rado Andriatiana
RAKOT ONDRAZAFY    Nantenaina
RAKOT ONDRAZAH    Eudes Agan
RALISON    Dera Nanahary
RAMANANARIVO    Mamy Emile
RAMANANKANDRASANA    Jean Claude
RAMANANTSOA    Richard
RAMBELOSON    Aina Zo Harilala
RAMIARAMANANA    Mandimbisoa Tahiry
RAMILISON    Harifidy Janset Alin
RANAIVO ANDRIAMIHAMINA    Haja-Nirina
RANAIVOJAONA    Rivosoa Zolalaina
RANAIVOSON    Haja Solo
RANDRIAMARONJAKA    Heriniaina
RANDRIAMBOLOLONA    Andrianarison
RANDRIAMIARINTSAINA    Hajamanana Moi se
RANDRIANANTENAINA    Gabriel
RANDRIANARIMANANA    Andry Ny Aina
RANDRIANARISOA    Herimamy Bernardin
RANDRIANARISOA    Mamy
RANDRIANARISON    Henri
RANDRIANARIVO    Herisoa Hervé
RANDRIANARIVONY    Gilbert
RANDRIANARY    Lantonirina Rakotovao
RANDRIANASOLO    Haja
RANDRIANASOLO    Tojo Henintsoa thony Augustin
RANDRIANATOANDRO    Tiana Lovasoa
RANDRIANTSIZAFY    Rakotomanana
RANJAKAVOLA    Ny Aina
RANOELIJAONA    Rija
RASATANDRIANOMBANA    Andriantsoarij aona
RASATANDRIANOMBANA    Samoelison Guy
RASIKINDRAHONA    Rivoson
RASOJIVOLA    Eugène
RATOVELO    Andri'Navalona
RATRIMOMANANA    Rafaralahy
RATSIMATAHOMANANA    Landy Lalaina
RATSIMBA RAZANAMAMPANDRY    Tafika
RATSIMBAZAFY    Harinaivo Simon Ravoavison
RAVALISON    Miharimbola Zahonoany
RAVALOERA    Andriamboahary
RAVELOJAONA    Razafindrasamy Tokiniaina Mbolatiana
RAVELONARIVO    Andriniaina Herinjaka
RAZAFIMIARATSIALONINA    Heri tiana
RAZAFINDRAKOTO    Andrianirina
RAZAFINDRAKOTO    Herisoa Maminiaina
RAZAKATANDRA    Harivola
RAZANAJATO NIRINA    Fidy Harimampionona
RAZANAJATOVO    Josoa

 

Vavy :

ANDRIAMAHAROSOA    Onja Tiana
ANDRIAMANAMIHAJA RAKOTO    Holy Harivelo
ANDRIANARIJAONA    Olimalala Linaharisoa
ANDRIANARISON    Fy Lovatiana
ANDRIANARIVELO    Nasolo Christiane
ANDRIANARIVELO    Nathalie Malala
ANDRIANIRINA    Francia Fanja
ANDRIANORONJAKA    Harimbola Nathalie
ANDRIANTSALAMA RAKOTOBE    Hajalalaina Hanta
ANDRIANTSARAFARA    Mialy Manohy Seheno
LALAOHANTARISON    Mbolatiana Véronique
LANTONIAINA    Sarah Mary Anne
MALALAHARISOA    Voahirana
R'AB EL RASENDRALALAO    Hantanoro
RABEMIHOATRA RASOLONJATOVO    Hanitriniaina
RABESA    Sylvia Haingovololoniarivo
RAFARASOA    Haingotiana Veroniaina
RAHANTAHARINORO    Josiane Josoatiana
RAHARINIRINA    Herisoa Michèle
RAHARINOSY RANARY    Lala Harisoa
RAHARIVOLOLONA    Niralalao
RAHOLINJANAHARY    Harimbola Tiana
RAJAOBELINA    Mirana Patrice Harivola
RAJAONARIVELO    Farasoa Lucette
RAJOSEFASOANIRINA    Harimalala
RAKOTO-NIRIANA    Landy Harivony
RAKOTOARIVONY    Felanasoa Mirana
RAKOTOBE    Nirisoa Mialiarimanga
RAKOTOHARIFETRA RAZAFINDRAJERY    Nalivololona Dimbilalaina
RAKOTOHARIFETRA    Rindra Hanitriniony
RAKOTONDRABE    Mamy Niaina
RAKOTONDRAMISA LAHATRA    Fenomiarisoa Holiarivahatra
RAKOTONIAINA RASOARIMANANA    Nirinasoa
RALISON RAKOTOARISON    Bodo
RAMALALANIRINA    Hantavololona
RAMANANARIVO RASOLONDRAIBE    Carine Yvette Meng-Thue
RAMANANJANAHARY    Haingo Faravololona
RAMBELOSON    Saholiniaina Njivasoa Nathalie
RAMIADANARY    Norosoa Fanantenana
RAMILIJAONA    Mbolatiana
RAMISASOA RAHARISOANIAINA    Viviane Elia
RANAIV OANDOLALAINA    Domoina
RANAIV OARISOA    Hajanirina Elisabeth
RANAIV OARIV ELO    Haingomanana Faravololona
RANAIV OMAMPIANINA    Harivola
RANDRIANANTENAINA    Hary Soalalaina
RANDRIANOELISON    Holiarisoa
RANDRIATSARAFARA    Rova Mialy Fanantenana
RANJASON    Hoby Nirina
RANOROVOLOLONA    Voahangy Francette
RASATANDRIANOMBANA RAMIARANA    Vonimbolanivo Masiarivelo
RASOANAIVO RASOARIMANGA    Voahangy
RASOANAIV OSON    Vololonirina Lucienne
RASOAZANAKOLONA    Jerison
RATEFIARIJAONA    Lala Armandine
RATOVELO    Voahangy
RATSIMATAHOMANANA    Nivoalisoa
RATSIMBA RAZANAMAMPANDRY    Fy
RATSIMBA RAZANAMAMPANDRY    Rova Narindra
RAVALISON RANDRIANANTOANDRO    Hanta Nirina Rachelle
RAVALISON    Tomponizao
RAVA OARISOA    Nirina Bakovololona
RAVELONARIVO RABODOMALALA    Lalaharisoa Voahirana
RAVOHALISOA RAKITRINIELA    Nivo Anjara Aina
RAV OLOLOMIHAJA    Malalanirina Verohanitra
RAVOLOLONIAINAHARIMANANA     Sahondra Sylvie
RAZAFIMAHEFA    Verohanitra Tina
RAZAFINANTOANINA    Miarisoa Tendry
RAZAFINDRAKOTO    Lalaina
RAZAFINDRAMANANA    Herisoanirina
RAZAIFARATIANA    Soherina
RAZAIMAHENINA    Liva
RAZAKAMANANTSOA    Sandra
RAZAKASOLO    Faramalala
SIMON    Soanirina Lovamalala

 

Date
09/10/2019