Noely Manga herinandro sambatra 2018 Rantsana Fanantenana

  • Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
    Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
    Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
  • 10000 reasons
    10000 reasons
    10000 reasons
  • Dihy mirindra ilay Nazareta
    Dihy mirindra ilay Nazareta
    Dihy mirindra ilay Nazareta
  • Endrey izany hafaliana
    Endrey izany hafaliana
    Endrey izany hafaliana
  • Fa na mino ianao na tsy Mino
    Fa na mino ianao na tsy Mino
    Fa na mino ianao na tsy Mino
  • Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
    Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
    Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
  • Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
    Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
    Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
  • Noely
    Noely
    Noely
  • mitendry lokanga
    mitendry lokanga
    mitendry lokanga
  • tsianjery
    tsianjery
    tsianjery
  • injao manakoako
    injao manakoako
    injao manakoako
  • Dihy mirindra Who am I ?
    Dihy mirindra Who am I ?
    Dihy mirindra Who am I ?
  • Lanjan'ny asa tsara atao tantara
    Lanjan'ny asa tsara atao tantara
    Lanjan'ny asa tsara atao tantara
  • Fifalian'ny olom-boavonjy
    Fifalian'ny olom-boavonjy
    Fifalian'ny olom-boavonjy
  • Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
    Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
    Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
  • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra  hafa ihany dihy mirindra
    Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
    Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
  • Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
    Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
    Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
  • Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
    Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
    Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
  • Avelao ny zaza hanatona Ahy
    Avelao ny zaza hanatona Ahy
    Avelao ny zaza hanatona Ahy
  • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra  hafa ihany
    Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
    Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
  • Tapitra hatreto hira famaranana
    Tapitra hatreto hira famaranana
    Tapitra hatreto hira famaranana