Noely Manga herinandro sambatra 2018 Rantsana Fanantenana

 • Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
  Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
  Rantsana Fanantenana mihira ny Tany sy ny lanitra
 • 10000 reasons
  10000 reasons
  10000 reasons
 • Dihy mirindra ilay Nazareta
  Dihy mirindra ilay Nazareta
  Dihy mirindra ilay Nazareta
 • Endrey izany hafaliana
  Endrey izany hafaliana
  Endrey izany hafaliana
 • Fa na mino ianao na tsy Mino
  Fa na mino ianao na tsy Mino
  Fa na mino ianao na tsy Mino
 • Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
  Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
  Mpitendry zava-maneno Rantsana Fanantenana
 • Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
  Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
  Tantaran'ny Anjely sy Maria hira
 • Noely
  Noely
  Noely
 • mitendry lokanga
  mitendry lokanga
  mitendry lokanga
 • tsianjery
  tsianjery
  tsianjery
 • injao manakoako
  injao manakoako
  injao manakoako
 • Dihy mirindra Who am I ?
  Dihy mirindra Who am I ?
  Dihy mirindra Who am I ?
 • Lanjan'ny asa tsara atao tantara
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara
 • Fifalian'ny olom-boavonjy
  Fifalian'ny olom-boavonjy
  Fifalian'ny olom-boavonjy
 • Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
  Lanjan'ny asa tsara atao tantara Rantsana Fanantenana
 • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany dihy mirindra
 • Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
  Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
  Tsy mpifady toaka aho tantara antsehatra
 • Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
  Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
  Tononkalo Noelin'ny mpanao lakozia
 • Avelao ny zaza hanatona Ahy
  Avelao ny zaza hanatona Ahy
  Avelao ny zaza hanatona Ahy
 • Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
  Tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra hafa ihany
 • Tapitra hatreto hira famaranana
  Tapitra hatreto hira famaranana
  Tapitra hatreto hira famaranana