Fitokanana ireo tsangam-baton'ny faha 150 taonan'ny Fiangonana - Ny Biraon'ny Mpitandrina

Nouvelles sabotsy 23 février 2019 no notokanana ireo zava-bita tamin'ny tsangam-baton'ny faha 150 taonan'ny fiangonana. Tonga nanotrona io fotoana avy amin'ny Synoda-paritany SPIA 19, notarihin'ny filohany, ny Pasitora RABETOKOTANY Miarilaza. Anisan'ireo tsangambato lehibe ny Birao ho an'ny Mpitandrina, toerana ahafahany mandray ireo ondriny mila dinidinika samihafa.