Alahady 30 Jona 2019

Fintina 

Ao anatinao ny Fanahin'Andriamanitra, ao anatinao Kristy, mitondra ny Anarany mandrakizay ianao.