Alahady 13 Janoary 2019

Tompo o, tahio hanaiky sy hanaja anao amin'ny fonay, sy ny sainay, ny fanahinay ary ny herinay izahay mba ankanesanay mankany amin'ny Paradisa - Vakiteny: I Petera 2:9