Alahady 11 Novambra 2018

Vehivavy hendry, matahotra an'Andriamanitra, tia ny vadiny, tia ny zanany, manaiky ny vadiny no loharanon'ny firenena vanona.