SALAMO 82 F. 3

ANDRIAMANITRA IRERY NO MPITSARA MARINA

 

Ekena fa tsy misy fahefana raha tsy avy amin’Andriamanitra (1). Inona anefa no miseho ety amin’izao tontolo izao ?

 

Ny fihetsiky ny mpitsara (2-7). Raha tokony hitsara marina ireo voaheloka ry zareo manoloana ny lalàna dia ny mifanohitra amin’izany no miseho vokatry ny fampanjakana ny kolikoly taratry ny tsy fahatahorana an’Andriamanitra. Noho izany dia manjaka ny maizina, takona ny fahamarinana noho ny lainga na fitaka tsara lahatra (Isaia 59.96- 15). Manoloana izany anefa dia tsy misy takona izay tsy ho hita ka hanambara ny didim-pitsarany Andriamanitra ka hilaza hoe « ho faty ianao ! » (Ezekiela 3.18). Ento ambavaka ny firenentsika mba tsy hampanjaka izany kolikoly izany.

 

Andriamanitra irery no afaka mitsara (8). Hoy ny Soratra Masina : « Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana ». Izany tokoa no anjara miandry ireo zanak’Andiamanitra rehefa hiverina i Jesoa Kristy haka ireo natahotra ny Anarany (Malakia 4.2). Tsy hanana anjara amin’izany kosa ireo ratsy fanahy ka nitoetra mandrakariva tao anaty aizina. Dia hotanteraka ny fara-teny nataon’i Davida hoe : «Marina izy sady mpanapaka amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan’ny maraina, raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahona iny ary ny ahitra manorobona amin’ny tany noho ny hain’andro manarakaraka ny ranonorana» (2Samoela 23.3-4)

 

Fanentanana : Tadidio hatrany fa i Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana . IZY no atahory !