SALAMO 75 F. 1, 6

MPITSARA MARINA ANDRIAMANITRA

Eo   ampelatananny   Tompo   sady   voafehiny   ny zavatra rehetra eto amin’izao tontolo izao.

 

 Mihazona   ny   andry   iorenan’   izao   tontolo izao  ny  Tompo.  Manomboka  aminny  fiderana anAndriamanitra ny mpanao Salamo ho fanehoana fa mpitantana mahagaga sy mahery ny fiainanny olony  Izy. Na  dia  hitoetra  aminny  horohoro,  ny herisetra sy ny tsy fisianny fahamarinana aza ny tany dia manamfy ny Tompo fa Izy no hampitoetra sy hanamafy orina ny andry aminny fampiharany ny   fahamarinany.   Izy   no   nihavianny   zavatra rehetra, Izy no mihazona azy , Izy koa no anton(Romana 11.36).

 

    Mitsara aminny rariny sy hitsiny izao tontolo  izao ny Tompo.  Mampietry ny mpireharaha, ny ratsy fanahy ny Tompo      (75.5). Mampitandrina ihany koa ny Teny eto mba tsy hanandratra avo ny tandroka izay  hanehoana ny hery ka  nanaovana anAndriamanitra ho tsinontsinona. Ho avy ny andro voatondro (2, 7) ka aminny fiandrianany tanteraka no hamalianny Tompo. (Salamo 1). Andriamanitra Ilay Tomponny Hery sy ny fahefana no hampietry sy hanadratra (Salamo 75.11, Matio 23.12). Hampidaraboka ny mpireheraha ny Tompo. Hisotro ilay kapoaky ny fahatezeranAndriamanitra ny mpiodina.  Hosotroiny  hatrany  aminny faikany izany. Tsara fatra sady mahitsy ny fitsaranAndriamanitra satria Izy no Ilay Mahatoky sy Marina (Apokalipsy 19.11).

Mahatonga antsika hanana fanajana sy fangovitana izao teny izao ka manosika antsika hanadratra ny Tompo sy hialoka eo aminny Tanany mahery. Aoka Jehovah no horeherehantsika.

 

Fisaorana sy fiankohofana (9-10). Manatitra ny fisaorana ny mpanao Salamo satria tsara sy mahatalanjona ny fitantanan’ny Tompo. Misaora ny Tompo amin’ny alehanao rehetra fa marina sy mahitsy ny lalany