SALAMO 67.1-7 F. 2

VAVAKA FANGATAHANA FITAHIANA

1-2. Ny salamo na koa vavaka manoloana antsika dia fangatahana manohy avy hatrany ny fitahianAndriamanitra  voalaza  aminny  faranny tononkalo eo ambony (66), fa koa mampatsiahy ny tso-dranon’i Arona (Nomery 6.22-27). Avy aminny vahoaka eto no miainga ny fangatahana fa tsy avy aminny mpisorona.  Ny  fitahianAndriamanitra ny zanak’Israely dia endrikinny ataony amin’izao tontolo izao. Ny tanjony dia ny mba ahatonga ny jentilisa ahafantatra ny làlanAndriamanitra sy ny famonjeny. Ny fahasoavanAndriamanitra nomena olona iray na Israely dia natao ho tombontsoanny rehetra.

3-5.  Mitovy  ny  andininy  faha  3  sy  faha  5,  ary maneho   taratra   ny   vokatrinny   fahalalana   ny làlananAndriamanitra:   ny   firenena   rehetra   no hidera    anAndriamanitra    (Genesisy    12.3).    Ny vahoaka no hidera anAndriamanitra satria nigoaka ny fitahiana sy ny famirapiratanAndriamanitra (1; Asanny  Apostoly  2.1-13).  Tsindrianny  mpanao salamo amin’izany fa ilay Andriamanitra mitondra ny   firenena   rehetra   dia   mpitsara   marina,   tsy miangatra ary mitovy ny fomba ijereny ny rehetra (4).  Ny  rehetra  tsy  misy  ankanavaka  dia  samy misitraka  ny  fahamarinana  sy  ny  fitarihany.  Ary izay no mahatonga ny rehetra hihoby sy hidera Azy.

6-7.  Miverina   in-droa ny            hoe      “mitahy antsikAndriamanitra, filazam-potoana ankehitriny   no   ilazanny   mpanao   salamo   azy. FanirianAndriamanitra   ny   hitahy   ny   firenena rehetra. Ny olana, mazana ny fitahiana ho anny rehetra dia voazonny fitiavan-tenan’olom-bitsy. Fahamarinana.           Marina   ary   tsy   miangatra   ny Andriamanitrinny  Baiboly.  Ny  vokatrinny  tany dia  porofonny  fitahiana  sy  fahasoavana  atobany aminny olona rehetra.