ROMANA 7.1-13 F. 6

ISIKA SY NY LALANA

 

Ny toeranny lalàna. Mbola tohizan’i Paoly eto ny fanazavana nataony tao aminny toko faha 6 ary asehony aminny sary momba ny  fanambadiana ny toeranny lalàna. Manaraka antsika hatrany eny foana izy io; fa saingy toy ny vehivavy rehefa maty ny vadiny dia afaka taminny fifehezany, dia toy izany koa ny lalàna hoy i Paoly. Tsy zavatra ratsy  velively  akory  izy,  satria   nampirongatra ny fahotana (and.7-8). Natao hanampy antsika hahatakatra ny dikanny fahamasinana ny lalàna : izy no nahatonga antsika hahatsapa ny velaranny fahotana, izay mitondra ho aminny fahafatesana (Romana 6.23); izany hoe tena manampy antsika ny lalàna.

 

Ny tombontsoa ho an’ireo ao amin’i Kristy. Notsipihin’i Paoly mazava fa tsy afaka hahavonjy ny lalàna. Tsy ny fiezahana hanaraka ny lalàna akory no mitondra ho aminny famonjena; efa nisy ve olombelona na dia iray aza, afaka nanatanteraka ny lalàna rehetra ? Tsia ! n’inon’inona fiezahana atao, tsy ho vita izany. Jesosy Kristy irery ihany no mitondra ny fanavotana sy ny fanafahana ho antsika. Aminny fifandraisantsika Aminy, no mahatonga antsika ho maty ny aminny fifehezanny lalàna . Sata vaovao no iainantsika, satria miaina ao ambany fahasoavana ny olona nandray an’i Kristy ho Tompo sy Mpamonjinny tenany manokana. Ny Fanahiny no mitari-dàlana, hany ka afaka mivelatra aminny fahasoavana, ary dia miaina ny vokatry ny fanahy voalaza ao aminny Galatiana 5.22