ROMANA 6.15-23 F. 6

MPINO: OLONA AFAKA SA ANDEVO ?

 

Tsy afaka aminny ota (15-19). Ny zanak’olombelona rehefa mbola tsy nandray ilay fahasoavana, dia mpanomponny ota na  eo  aza ny lalàna ka amin’izany dia manaraka ny fomba amam-panao sy ny fampianaran’izao tontolo izao, miteny araka ny fanaonny olona baikoinny nofony, mandeha aminny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna. Raha te-ho afaka aminny ota ary ny olona, dia tsy maintsy manolotra ny tenany ho    mpanomponny    fahamarinana;    izany    hoe mpanompon’i Jesoa izay Fahamarinana (Jaona 4.6).

 

Fahamarinana : “ ... fa izay rehetra manota dia andevon’ny ota” (Jaona 8.34)

 

Fa andevon’i Jesoa (20-23). Raha manandevo ny olombelona ny ota ka mahatonga fahafatesana ho azy, dia ny mifanohitra amin’izany kosa no mitranga raha manaiky ho tonga mpanomponAndriamanitra izy; mpanompo izay azo adika hoe andevo. Ny andevo dia tsy afaka manao na inona na inona aminny tenany fa ny tompony no manao izay tiany hatao aminy. Miavaka kosa ny andevon’i Jesoa satria hanantenana vokatra ny fiainany, dia fahamasinana ary fiainana mandrakizay. Tena fanomezam-pahasoavana avy aminAndriamanitra izany ary raha hisafidy ihany, tsy aleo ve andevon’i Jesoa toy izay andevonny ota e?

 

Tsara ho fitadidy : Fa ny andevo izay voantso ao amin’ny Tompo dia olona afaka an’ny Tompo; toy izany koa, ny olona afaka izay voantso dia mpanompon’i Kristy” (1Korintiana 7.22)