MPITORITENY 6.1-12 F. 2, 6

INONA NO TENA FIAINANA?

Fampahatsiahivana. Solomona dia nomenAndriamanitra fahendrena mihoatra noho ny olona rehetra niara-niaina taminy tety an-tany,

ary harena be dia be. Niezaka izy hanandrana sy hamantatra ny zavatra rehetra azony natao tety an-tany. Mitanisa ny vokatr’izany izy ao aminny bokinny Mpitoriteny.

Fiainana tsy mahita ny soa. Ny vola aman-karena sy ny vonihahitra dia katsahinny olona fatratra ireny ary dia misy tokoa ny manana izany betsaka. Tsy ny fananana ireny anefa  no  zava-dehibe  fa ny fahafahana misitraka ireny, ny fahazoana ny soa mety ateraky ny fisiany. Misy indray ny maro andro, maro taranaka fa tsy  mahita  fahafaham- po amin’izany. Manao ny zavatra  rehetra  ny olona ankehitriny mba ho ela velona nefa tsy manana fiadanana sy zava-tsoa hamenoana azy. Maniry mandrakariva ny hihatsaranny  fiainana fa tsy mahita fahatanterahan’izany. Mandroso ny teknolojia sy ny siansa. Mandany vola, hery sy fotoana ny olona hananana fitaovana izay nivoaka farany, fa toa vao mainka mitombo ny tebiteby, ahiahy sy tahotra mandavan’andro. Tena feno ny ho enti-manana nanandramana ireny i Solomona fa ny fara-teniny dia: zava-poana sy misambo-drivotra avokoa ireny.

Avelao hameno ny fiainana Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no antony mahatonga ny fananana ny zavatra rehetra sy ny fahafahana misitraka azy ary ny fahitana ny soa avy amin’ireny. Mitohy sy maharitra izany raha sitrapony ary mijanona raha sakanany fa Izy irery ihany no mahalala sy tomponny ampitso.

Ny fanekena anAndriamanitra no soa lehibe indrindra ho anny olona

“Hoy   izaho   ny   amin’i   Jehovah:   Tompoko   Ianao;  tsy  misy  soa  ananako  azo  oharina aminao” (Salamo 16.2)