MARKA 13.14-27 F. 5

FAMANTARANA NY FIAVIANY

 

Ny fahoriana ho avy. Ara-tantara dia efa nitranga ny fametavetana sy fandravana ny tempoly tao Jerosalema, toerana mariky ny fahamasinana  sy ny fanatrehanAndriamanitra. Toe-javatra mbola hitranga koa anefa izany ankehitriny sy aminny ho avy noho ny toe-ponny olona manohitra ny fahamarinana araka anAndriamanitra. Tena ho mafy ny fahoriana amin’izany fotoana  izany  ka ho sarotra ho an’izay mbola mifikitra aminny fitiavana ny zavatry ny tany sy tsy ampy vavaka ny hizaka azy. Tsy maintsy hisy ny fahoriana, nefa Andriamanitra ihany no mbola mifehy ireny. Manana toerana sy lanjany manokana ary miavaka eo amin’izay ataonAndriamanitra sy  ny  zava- misy eo amin’izao tontolo izao ny olom-boafidiny. Fantaro fa hisy fahoriana lehibe farany alohanny hahataperan’izao tontolo izao. « Fa Jesoa Kristy efa naharesy izao tontolo izao »

 

Mitandrema. Ahoana no hiarovan-tena aminny kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka izay ho avy ?

 

  • Efa nambaranny Tompo fa ho tonga ireny  
  • Tsy sodoka aminny famantarana sy fahagaganaizay mora amitahana ny tsy mijoro tsara
  • Mahazo sy mihazona mazava tsara ny teny sy ny fampianarana izay nomen’i Jesoa Kristy.

Ho avy indray Jesoa. Tsy ho fampitahorana no anambaranny Tompo ireo tranga hiseho eny aminny lanitra fa ho famantarana ny fiaviany. Tsy ho tahaka ilay voalohany izay taminny fanetren- tena fa aminny voninahitra sy heriny no hisehoany. Betsaka no tsy nahatakatra ny fahatongavany voalohany ka tsy nino.  Efa  nambarany  mialoha sy mazava ny zavatra hisy alohanny fiaviany faharoa. Hanangona ny olona nino sy nanaiky Azy no anisanny antony hahatongavany indray.

 

  •   Fanontaniana  :  Efa  azonao  antoka  ve  fa anisan’ireo ianao ?