MARKA 13.1-13 F. 5, 6

JESOA MAMPAHAFANTATRA NY HO AVY

 

Faharavanny tempoly. Nataonny jiosy ho reharehany  ny  tempoly  tao  Jerosalema   noho ny hatsarany, ny habeny ary izay heveriny ho fahamasinany. Tanteraka ny faharavan’io tempoly io 40 taona taorianny nanambaran’i Jesoa izany. Mandraka ankehitriny dia tsy tafatsangana intsony izany. Tsy maintsy mitranga sy tanteraka izay rehetra lazainny Tompo.

  Andiam-pamantarana mialoha ny farany.

1. Hisy olona hisandoka ho Kristy ary famitahana no entiny hitaomana ny olona. Mila mitandrina fa tsy ny habetsaky ny isanny olona manaraka azy no maha marina azy.

2. Ny teknolojia sy ny haino aman-jery ankehitriny dia ahazoana manamarina fa tena miha-betsaka sy miha-mahery  ny  horohorontany,  mosary,  ady  sy

filazan’ady.

3. Enjehina sy ankahalainny fitondrana koa ny mpanara-dia marina an’i Kristy ankihitriny any aminnv firenena maro.

4. Ny faharavanny fianakaviana sy ny fihavanana. Ho sahy hatraminny hanolotra ny havany akaiky ho vonoina ny olona.

 

    Diniho : Inona avy no efa mitranga amin’ireo ankehitriny?

Izay tokony ataonny mpino:

Mitory ny filazantsaranny famonjena mba hahatratra ny olona rehetra sy ny tsirairay  avy. Tsy tahaka ny manefa adidy fa noho ny fitiavana ny olona ho voavonjy. Ho mpanarato olona no niantsoanny Tompo ny mpianany. Na mandalo ady sarotra sy fanenjehana aza dia mbola asainny Tompo mijoro vavolombelona fa izany no antom- pisianny mpanara-dia Azy.

Maharitra mijoro tsara hatraminny farany ao aminny Tompo.

 

   Fampaherezana : Tsy tokony ho adinoina mihitsy fa na dia ao anatin’ny fanenjehana sy ady mafy izay tsy maintsy ho sedraina aza isika, dia tsy mandao antsika ny Tompo, ary ny Fanahy Masina mitarika antsika.