MALAKIA 3.1-15 F. 4

NY FAHASAMBARAN’NY FIVERENANA AMIN’NY TOMPO

 

Handefa olona ho iraka ny Tompo (1-5). Hialoha ny fahatongavanny Tompo ny iraka hanomana ny fonny olona, hitaona azy ireo hiala aminny ratsy fanaony. Hamerina ny fanekem-pihavanana, ka hanadio ny mpisorona sy hanarina ny fanompoana ho aminny fahamarinana no hhatongavan’ilay iraka. Mazava ihany koa anefa fa tena ho avy Ilay Mesia (1b, 5) hamaly, hanameloka ny mpanohitra sy ireo tsy nanaja Azy ny Tompo.

 

“Miverena Amiko, dia mba hiverina aminareo kosa aho” (6-9). Antsom-pitiavana no ataon’ Andriamanitra eto, mitaona ny Isiraely aminny fibebahana. Hiverina aminny fankatovana ny didinAndriamanitra no hiantsoana azy ireo. Nalahelo  Andriamanitra  satria  nandroba  Azy ny olona taminny tsy nanaovany ny fahafolon- karena izay tokony natolotra  ny  mpisorona mba hitohizanny fanompoam-pivavahana (Deoteronomia 14.24-27). Tsy nanaja sy nanome voninahitra ny Tompo amboninny zavatra rehetra izy ireo sady tsy nankato ny Teniny. Ozona arak’izany no lovainy.

 

Misy endrika toy izany ve eo amin’ny fiainan’ny kristiana sy ny firenena amin’izao vaninandro hiainantsiak izao? Miantefa hatrany ny antso ho amin’ny fibebahana marina sy fiainana ny didim-pitiavanAndriamanitra.

 

Mandray fitahiana mahatretrika ny mpanaja ny Tompo (10-12). Mahita ny fo tena tia sy manaja Azy ny Tompo ka manome valisoa ho an’ireo mpankato ny teny. Hotahiany ny ao an-trano (10b), ny any an-tsaha (11), ny fireneny manontolo ( 12). Hiova sata, hiova fiainana satria sambatra miaraka aminny Tompo.

 

       Izay manatona an’i Jesoa marina sy mino Azy ka tonga mpankato ny Teny dia hambinina. Hiaina Ilay fiainana be dia be, tsara lavitra nampanantenain’i Jesoa izy ireo.

Vavaka : Misoatra Tompo fa tsy miova ny fitiavanao anay!