JEREMIA 7.16-8.3 F. 2, 5

FIRENENA MADITRA TSY MANDRAY ANATRA

 

Tsy manaiky hiverina aminAndriamanitra ny Zanak’Isiraely fa mafy hatoka manohy ny làlan- dratsiny : fanompoana ny volana aman-kitana (fanaonny Babyloniana  izany),  fanaovana sorona ankizy hanompoana an’i Moloka ! Ho fanampin’izany dia manampin-tsofina izy aminny mpaminanin’i Jehovah.

 

Aza mivavaka ho an’ity firenena ity ianao. Tsy mihaino anAndriamanitra intsony ny vahoaka (24,26), koa tsy mihaino azy intsony koa ny Tompo. Firenena mizotra ho aminny fandringanana. Tsy anatra na zavatra moramora intsony no hanova azy fa kapoka mafy.

 

Vahoaka milona ao anatinny fanompoan- tsampy. Ankohonana mifanampy hanao fanatitra ho anny  sampy  (18).  Mba  hampahasosotra an’i Jehovah. Ny fahatezeranAndriamanitra no hirehitra aminy ary hianjera aminny zava-boaary rehetra izany (20).

 

Ny fankatoavana no ankasitrahanAndriamanitra mihoatra noho ny fanatitra. Tsy fombafomba hialàna aminny fankatoavana ny TeninAndriamanitra ny fanaovana fanatitra fa natao kosa ho zavatra hita maso hanehoana ny fanoloran-tena sy fiderana anAndriamanitra (22). Izay andrasanAndriamanitra aminny olony dia fiainam-pankatoavana Azy (23). Saingy tsy izany no nataon’i taranak’i Joda (24-28).

 

Famaizana (29-34). ...Lavin’i Jehovah sy  afoiny ny taranaka mahatezitra Azy” (29b). Fanaovana sorona ny tsy manan-tsiny amina andriamanitry ny jentilisa, hahita fahafatesana eo an-tananny miaramila jentilisa izay nanao izany (32-34). Anisanny fitaovam-pamaizana ny Babyloniana. Haparitak’izy ireo ny taolam-balony (33) ary hofongariny koa aza  izay  efa  nalevina  (8.1)... mba hanatrehiny ny volana aman-kintana izay nivavahany (8.2). Izay sisa tsy maty kosa dia ho andevon’ireo jentilisa nalainy tahaka (8.3).

 

Fahamarinana : Ny fanekena nataon’i Jehovah dia nanehoany ny fahasoavany, fankatoavana no tokony asetrin’ny vahoakany izany.