Asan'ny Apostoly 22.22-31 : LASA RAHARAHAM-PANJAKANA NY RAHARAHAN’I PAOLY

Asan'ny Apostoly 22.22-31 F.2 LASA RAHARAHAM-PANJAKANA NY RAHARAHAN’I PAOLY Izay manan-tsofina aoka izy hihaino ... (Apokalipsy 2.7): Ireo Jiosy nihaino tsara azy tamin’ny voalohany dia nisahotaka (22-23) rehefa niteny i Paoly hoe : “Hoy Izy tamiko : Mandehana, fa Izaho haniraka anao handeha lavitra any amin’ny jentilisa” (21) . Ilay Paoly hitory any amin’ny jentilisa ve no tsy zakan’ny Jiosy ? Sa ny tantaran’ny fiovam-pony? Sa ilay Jesoa mihitsy izay ambarany fa Tompo kanefa lavin’izy ireo ? Mety mifangaroharo ao daholo izany antony rehetra izany. Amin’ny ankapobeny dia be ny mpanohitra ny filazantsara hatramin’izao androntsika izao : mangidihidy sofina manoloana ny Tenin’Andriamanitra ka tsy te hihaino izany intsony (II Timoty 4.3) Manao ny asany ny miaramila Romana: Tany misy fanjakana ny tany misy ny Apostoly Paoly ka rariny raha nisarika azy avy hatrany (24) ny mpifehy arivo manoloana ny savorovoro ary nitondra azy ho anaty rova mba hohadihadiana. Ny fanjakana Romana dia fatra-panaja ny zon’ny voampanga izay afaka miaro tena fa tsy azo sazisaziana amin’izao fotsiny ! Paoly dia nizaka ny zom-pirenena Romana ka tsy azo kapohina raha mbola tsy voaheloka (25, 27). Nahatsapa ny tsy fanarahan-dalànany ireo miaramila ka nanitsy faingana ny tsy nety (26, 29). Ny mpino izay any amin’ny asam-panjakana koa dia tokony hijoro hatrany hanao ny marina ka hahay hanitsy ny tsy mety raha vao mahatsikaritra izany. Matokia ny Fanahy: Raha sendra voampanga noho ny filazantsara isika dia Izy ihany no hanome ny teny sahaza amin’izany fotoana izany (Marka 13.11)