1 KORINTIANA 3.10-23 F. 5

 

MANORINA IZAY TSARA INDRINDRA

 

Toy ny trano iray. Oharin’i Paoly amin’ny trano aorina eo amin’ilay fanorenana tokana dia Jesoa Kristy ny mpino sy ny fiangonana (11) ka ny andraikiny dia ny nametraka izany fototra izany fa anjaran’ny tsirairay kosa ny mandrafitra eo amboniny (10) : ny sasany volamena no arafiny fa ny hafa kosa mololo (12) ! Ny afo fitsaran’i Jesoa (13, 15a) no hampibaribary ny kalitaon’ny asan’ny tsirairay ka ny sasany hahazo valim-pitia(14) fa ny hafa kosa dia ho maty antoka fa tsy mba hahazo izany  .  Ho  voavonjy  ihany  anefa  ireto  farany satria mpino izy , fa toy ireny olona vonjena avy ao amin’ny trano may ireny (15a) ! Ny famonjena tokoa mantsy tsy avy amin’ny asa fa avy amin’ny finoana satria “ ho an’izay tsy miasa … fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy , dia ny finoany no isaina ho fahamarinana” (Romana 4.4).

 

Iza no tokony hireharehana ? Ny mpino dia mora voasariky ny fahendren’izao tontolo izao toy ny hoe “mahalala fomba” rehefa mampanao zavatra olona: manome tsolotra dia vita haingana izay karakaraina! Aleo lavitra lasa “adala” (eo imason’izao tontolo izao) izay manana karazam-pahendrena toy izay mba ho tonga tena hendry (araka an’Andriamanitra : 18) satria ny fahendren’izao tontolo izao dia fahadalana ho an’Andriamanitra (19, 20 ; Lioka 12.20). Andriamanitra ihany ary no tokony hireharehan’ny olona (21) satria ao aminy no ahazoana ny zavatra rehetra (22).

 

Tanjona : Andeha mba ho asa fanompoana toy ny volamena no iezahantsika atao andro aman’alina !