Tafahaona volana Novambra 2018

Tafahaona

Mivonona hihaona amin’ny Tompo

Voambolana fantatrao tsara, sady ampiasaintsika mandrakariva, anaka, ny hoe « tafahaona ».

Tanjona tratrarina isaky ny manomana « Fanompoam-pivavahana », fandrafetana ny Litorjia, ka mifidy izay hira, mba hifandraika sy hamoaka ny foto-kevitry ny Perikopa, ny mba ho tafahaona amin’ny Tompo.

Ny tsirairay tonga miara-mivavaka mba tafahaona amin’ny Tompo :

  • Hahazo sy handray ny Famindrampon’ny Tompo izy, noho ny Fitiavan’Andriamanitra azy.
  • Ho tonga amin’ny fibebahana marina izy, ka hahazo ny Famelan’Andriamanitra ny helony.
  • Ho hitany mazava ny lalana tian’ny Tompo halehany, avy tamin’ny fihainoany ny Tenin’Andriamanitra taminy tao amin’io Fanompoampivavahana natrehany io.
  • Afaka misaotra sy mankasitraka ny Tompo tamin’izay nanambinany sy nitahiany ny fiainany izy.
  • Tamin’io fihaonany tamin’ny Tompo io, dia mba tafahaona sy tafaray fifaliana tamin’ireo zanak’Andriamanitra tonga niaranivavaka taminy izy.

Vokatr’izany fihaonana tamin’ny Tompo sy ny mpianakavin’ny finoana izany, dia niova ny fiainany, ny fomba fijeriny, ny fomba fiasany, ny fifandraisany amin’ny hafa, Izany no ampirisihanay antsika hoe “aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka “ – Heb 10.25

Tahian’ny Tompo hatrany ianao anaka! AMEN!

Ny mpitandrina RANJAKAVOLA