Tafahaona volana Martsa 2019 « Manamasina fiainana ho an’ny Tompo »

Tafahaona volana Martsa 2019

« Manamasina fiainana ho an’nyTompo »

« izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo » Heb 12 :14

Raha fenoina tsara io andinin-tsoratra masina io, dia hoe : « miezaha mitady fihavanana aminny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana, dia tsy hahita ny Tompo »tsy maintsy ambara mazava eto fa ny antony nahafatesanny Tompo, dia « fampihavanana » : maty hampihavana antsika aminIzy Andriamanitra I Jesoa,hampihavana antsika aminny tenantsika , hampihavana antsika aminny olona rehetra, hampihavana antsika aminity tontolo misy antsika ity !

Koa izay olona nahita ny Tompo, dia olona « vita fihavanana », manokana ny fiainany hikatsaka ny fihavanany aminny « rehetra ». Izany no mampifaningotra ny fahamasinam-piainana aminny fihavanana ; matoa afaka mihavana aminAndriamanitra, aminny tenany, aminny olona rehetra, aminny tontolo misy azy ny olona iray,dia satria atokany ny fiainany manontolo, mba tsy hisy fisarahana aminireo rehetra ireo. Manokam-piainana=manamasim-piainana, fa tsy hoe « mitokantokana », tsy mifandray aminny olona satria hoe Masina !

Ny olona « masina », dia olonny fihavanana, olona tia fihavanana, olona mitady izay hihavanany aminny olona rehetra. Koa izay te hahita anAndriamanitra, dia manao izay tsy hahatapaka ny fihavanany aminny rehetra ! Aza sodoka na diso hevitra ny aminny « fahamasinana ». Jereo i Jesoa Kristy : nifandray taminny olona rehetra ! Manahafa Azy ! Mahereza, manamasina fiainana ho Azy !!

Amena

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA