Tafahaona volana Jona 2019 "Meteza hofenoina ny Fanahy Masina"

Tafahaona

METEZA HOFENOINA NY FANAHY MASINA

 

Tsy maintsy atao mazava, fa fanomezana avy amin’Izy Andriamanitra irery ihany ny Fanahy Masina. Izy irery no manapaka, fa tsy misy avy amintsika olona. Fa rehefa nomeny kosa ny Fanahiny, araka ny teny fampanantenana nampilazainy ireo mpaminany( ny mpaminany Joela ohatra), dia anjaran’izay mahazo azy no manaiky( na tsia)ny hofenoina ny Fanahy Masina.

 

Diniho anie ny Efe 5 :18 : « ary aza homamon-divay ianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy fa aoka ho fenoina ny Fanahy »

 

Tsy izay rehetra « nahazo ny Fanahy Masina » no feno ny Fanahy, fa izay « manaiky hofenoina » ihany, no feno ny fanahy, ka tarihiny sy ampaherezin’ny Fanahy hankato ny Tompo mandrakariva.

 

Koa « meteza ho fenoina ny Fanahy Masina » hatrany ianao, dia ho marina aminao hatrany ny voasoratra aoamin’ny 2 Tim 1 :7 hoe « fa tsy nomena Fanahy osaisika fa Fanahy maherysy Fitiavana ary fahononan-tena » ny olona feno ny fanahy no mahonotene (maître de soi).

 

Ny mino rehetra no afaka « feno ny Fanahy Masina » raha « mety » izy !

 

Ny olona feno ny fanahy no afaka mibebaka marina amin’ny fahotany, ka mahazo famelana ny otany (cp1 Jao 1 :9)

 

Matoky ny faharipon’ny Tompo isika, fa sitrapony ny mba hameno antsika amin’ny Fanahiny Masina ka hankasitrahany ny fiainantsika isan’andro ; ny Tompo manaiky hameno anao ny Fanahy Masina raha mety ianao !

 

Miandry ny safidinao Izy !

Amen !

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA