Tafahaona volana janoary 2019 "Jehovah nandidy ny famindrampony… "

Tafahaona janoary 2019

"Jehovah nandidy ny famindrampony…

ary ny fihirana Azy no eo am-bavako mandrakariva, dia Vavaka amin'Andriamanitry ny aiko."

 

                Misaotra an'Andriamanitro, dia ny Andriamanitsika, Izay niaro ny ainay tamin'ny loza ka mbola nahavelon'aina anay mahatratra ity taona vaovao 2019 sy ity volana voalohany amin'ny taona ity.

                Tsy misy tenin'olombelona mahalaza sy afaka manazava ny Asa Famonjen'ny Tanan'ny Tompo "nandray" anay ka izao mbola afaka miara-midera ny Anaran'Andriamanitra izao.

                Misaotra sy mankasitraka ihany koa anareo "zanako" rehetra, tsy misy ankanavaka, fa tonga niara-nizaka ny mafy ianareo. Misaotra e! ~ Hebreo 6 : 10

                Lasa iny ny ratsy, fa tra-pamonjena samy mahatratra ny taona vaovao 2019 isika. Arahabaina isika rehetra mahatratra ny taona vaovao. Izy Tompo efa nitahiry sy nitantana ary niaro antsika nandritra iny taon-dasa iny no isaorana sy omem-boninahitra, fa tsara Izy. Tsara ny Tompo, sady Mpanao ny tsara, ary manao ny tsara indrindra ho antsika. Koa samia mifaly, samia miravo fa miara-belona amintsika Ilay Andriamanitry ny fifaliantsika.

                Izy hiara-dia sy hahatanteraka indray ny diantsika hamakivaky ity taona vaovao omeny antsika ity.

 

"IMANOELA"

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA