Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Vaovao

Pentekosta 2018 an-tsary24/05/2018 14:55

Pentekosta 2018 an-tsary

Marobe ireo mpino kristianina no tonga nidera sy nakalaza an'Andriamanitra ny alahady 20 May 2018 Pentekosta teo. Nisy ireo natao batisa tamin’izany

IMG_1156
IMG_1157
IMG_1159

48 mianadahy ireo nanolo-tena ho mpiray latabatra amin'i Jesoa Kristy Tompo

IMG_1151
IMG_1152
IMG_1163
IMG_1165
IMG_1167
IMG_1170
IMG_1174
IMG_1194
IMG_1196
IMG_1198
IMG_1206

Ireo Mpiray latabatra amin'i Tompo vaovao (Pentekosta 2018)

IMG_1208