Connexion MITORY NY FAMONJENA NY MINO 

 

Toriteny

Toriteny Alahady 21 aprily 2013 - Fidirana II21/04/2013 14:37

Sary sy feo (Vidéo) :

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.


Feo (Audio) :Famintinana :

Minoa fa Jesoa no Kristy ka mifankatiava tsara dia handresy izao tontolo izao ianao.

Mpitandrina Ranjakavola
email : ranjakavola@fjkm-ankadifotsy.mg

Edito

TAFAHAONA SEPTAMBRA 2014:

MITORY NY FAMONJENA NY MINO. BAIKON’ NY TOMPO amin’ny mino sady FAHARESEN-DAHATRY ny mino ny “FITORIANA NY FAMONJENA” ny “FITORIANA N FAMONJEN... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

I Tantara 16.23-43 : TENA TSARA ANDRIAMANITRA

Mba tsapanao eo amin'ny fiainanao ve ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ? Derao ny Tompo ary entano ka zarao amin'ny hafa izany.tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

MITORY NY FAMONJENA NY MINO

PERIKOPA VOLANA SEPTAMBRA 2014

7 : Salamo 71:14-24 / Lioka 4: 42-44 / I Korintiana 15: 1-11.

14: I Tantara 16: 23-27 / Lioka 9: 1-6 / I Korintiana 9: 13-18.

21: Nahoma 2: 1-5 / Marka 5: 18-20 / Asan'ny Apostoly 13: 32-39.

28: Isaia 52: 7-12 / Marka 16: 14-18 / Romana 10: 11-17.