Connexion MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO 

 

Toriteny

Toriteny Alahady 21 aprily 2013 - Fidirana II21/04/2013 14:37

Sary sy feo (Vidéo) :

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.


Feo (Audio) :Famintinana :

Minoa fa Jesoa no Kristy ka mifankatiava tsara dia handresy izao tontolo izao ianao.

Mpitandrina Ranjakavola
email : ranjakavola@fjkm-ankadifotsy.mg

Edito

TAFAHAONA VOLANA NOVAMBRA 2014

«Mifaly amin’ny famonjena ny mino» na «Mifaly fa voavonjy ny mino» Araka ny Soratra Masina hoe: «Izay mino…no hovonjena ». Efa nanao izay ham... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

Asan'ny Apostoly 24.10-21 : AM-PAHENDRENA SY AM-PAHAMARINANA

Meteza ho tarihin'ny Fanahy Masina mba hialanao amin'ny avona sy ny toetra tsy mendrika ary hananao fifandraisana tsara amin'Andriamanitra.tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO

Perikopa Novambra 2014

02/11/2014 :
I Samoela 2: 1 - 3
Jaona 16: 19 - 24
Filipiana 1: 12 - 18

09/11/2014 :
Salamo 9: 1 - 14
Lioka 10: 17 - 20
I Petera 1: 1 - 12

16/11/2014:
Mika 7: 7 - 10
Lioka 15: 1 - 10
Asan'ny Apostoly 8: 1 - 8

23/11/2014
Isaia 25: 9 - 12
Matio 13: 44-46
I Timoty 6: 17-19

30/11/2014
Zakaria 9: 9-11
Jaona 3: 25-30
I Tesaloniana 2: 17-20