Connexion MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO 

 

Toriteny

Toriteny Alahady 21 aprily 2013 - Fidirana II21/04/2013 14:37

Sary sy feo (Vidéo) :

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.


Feo (Audio) :Famintinana :

Minoa fa Jesoa no Kristy ka mifankatiava tsara dia handresy izao tontolo izao ianao.

Mpitandrina Ranjakavola
email : ranjakavola@fjkm-ankadifotsy.mg

Edito

“MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO”

“MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO”. Ny I Jaona 5. 15 hoe: “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY NOELY 2014 SAMBATRA HO AN' NY ISAM-BATAN'OLONA !

tohiny

Mana isan'andro

Asan'ny Apostoly 27.1-12 : AVAHAN'ANDRIAMANITRA NY OLONY

Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, …tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO

Perikopa Desambra 2014

07/12/2014 :
Isaia 12: 1 - 6
Jaona 6: 34 - 40
I Jaona 5: 10 - 15

14/12/2014 :
Salamo 62: 1 - 8
Jaona 10: 22 - 30
II Tesaloniana 2: 13 - 17

21/12/2014:
II Samoela 7: 18 - 24
Lioka 1: 39 - 56
Titosy 3: 3 - 7

28/12/2014
Jeremia 31: 15 - 20
Matio 2: 13-18
Romana 8: 18-25