Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Toriteny 1 janoary 201801/01/2018 14:25Jesoa Kristy no Mpiandry Tsara

Jesoa Kristy no Mpiandry Tsara