Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Toriteny 07 Janoary 201807/01/2018 14:02Tokana ny Lalana hiverenanao amin'Andriamanitra, dia ilay Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny tompo, Jesoa Kristy; ilay Zanakondrin'Anadriamanitra, manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao.

Tokana ny Lalana hiverenanao amin'Andriamanitra, dia ilay Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny tompo, Jesoa Kristy; ilay Zanakondrin'Anadriamanitra, manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao.

Mpitandrina RANJAKAVOLA