Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 30 Septambra 201830/09/2018 19:12Sitrak'Andriamanitra ary tsy loza raha manan-karena ianao, fa ampiasao ireo nitahian'ny Tompo anao hanasoavana ny hafa.