Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 28 Janoary 201829/01/2018 03:34http://fjkm-ankadifotsy.mg/var/ankadifotsy/storage/images/audio/Toriteny_280118.mp3

Mihainoa tsara, mahareta mihaino an'i Jesoa Ilay Zanaka malala sady sitrakin'ny Ray, fiainana ho anao izany.

Mpitandrina Ranjakavola