Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 26 Aogositra 201827/08/2018 23:14Mijoroa hanohitra ny herisetra fa mombanareo mandrakariva Aho.