Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 25 Marsa 201829/03/2018 08:25Tia an'i Jesoa ianao, tia ny tempoliny ianao, tiavo io tenanao io fa tempolin'Andriamanitra io.

Mpitandrina Ranjakavola