Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 24 Septambra 201724/09/2017 20:56http://fjkm-ankadifotsy.mg/var/ankadifotsy/storage/images/audio/Toriteny24Septambra2017.mp3

Sahia, aza matahotra, aza menatra ny hijoro ho vavolombelon'ny Tompo amin'izay efa nataony taminao.

Mpitandrina Ranjakavola