Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 23 Septambra 201826/09/2018 05:54Aza menatra ny maneho fa tiia an'i Jesoa ianao dia homeo Azy, hafoizo ho Azy izay tsara sy sarobidy indrindra amin'ny fiainanao.

Mpitandrina Ranjakavola