Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 22 Aprily 201822/04/2018 22:32Hafoizo ho an'ny Tompo izay anananao, manandrify anao fa honerany zato heny, eny mihoatra izany aza ianao.

Soratra Masina :

  • Amosa 5 : 4 - 7
  • Galatianina 6 : 6 - 10
  • Marka 10 : 28 - 31

Mpitandrina Ranjakavola