Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 19 Aogositra 201820/08/2018 05:47Fa valio soa ny ratsy ary miorena mafy ao amin'ny finoana an'Andriamanitra, nefa tsy finoana amin'ny saina fa finoana entina mihaina.

Rakoto Andriamihaja