Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 18 Marsa 201818/03/2018 19:56Mivavaha amin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny alahelo araka an'Andriamanitra ianao, ny fiangonanao, ny firenenao mba hibebaka marina ka hahazo famelan-keloka.