Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 12 Aogositra 201815/08/2018 22:47Manahafa an'i Kristy Izay tsy mamaly herisetra ny herisetra mba hamonjena ny olona rehetra, ka hampiverina azy ao amin'i Jesoa Tompo fa samy tian'Andriamanitra tsy ho very isika rehetra.

Rakoto Andriamihaja