Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 11 Marsa 201812/03/2018 04:17Hangataho amin'ny Tompo ny mba hanananao fieritreretana madio hahatongavanao amin'ny fibebahana marina hahazoanao famelan-keloka avy Aminy.

Mpitandrina Ranjakavola