Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 09 Septambra 201809/09/2018 20:12Ny fitiavanao hirakitra ao am-po ny Tenin'Andriamanitra no hery hanoheranao sy handresenao tsy ny kolikoly ihany fa ny ratsy rehetra.

Mpitandrina Ranjakavola