Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

Alahady 07 Oktobra 201808/10/2018 06:56Ny Fanahy Masina no mitarika ny fiangonana ka ho sehatra hifampizarana izay mavesatra ho fanatanterahana ny baikon'i Jesoa Kristy.

Rakoto Andriamihaja