Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 04 Marsa 201804/03/2018 19:55Efa vita batisa tamin'ny rano ianao, ary raha tsy mbola dia azo atao amin'ny fotoana rehetra izany, fa mangataha mba hanaovan'ny Tompo batisa anao amin'ny Fanahy masina.

Mpitandrina Ranjakavola