Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

Alahady 04 Febroary 201806/02/2018 04:02Mihainoa ny Tompo, manaraha Azy ary aza matahotra fa tsy misy havelany handrombaka anao eo an-tanany.

Mpitandrina Ranjakavola